Liên hệ

Địa chỉ:
Số 27 phố Mai Phúc, phường Phúc Đồng, quận Long Biên
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại:
(024) 3 9951699
Fax:
(024) 3 9951699
Mobile:
0913588534
Send an Email
(Tùy chọn)
Thông tin khác:

I'm the owner of this store.