Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Hoạt động kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội là triết lý kinh doanh tối thượng của Anh Sơn, với triết lý đó, bên cạnh những dịch vụ truyền thống, chúng tôi chú trọng phát triển các dịch vụ thân thiện với môi trường và đem đến cho cộng đồng những giá trị đậm đà bản sắc dân tộc

Nghỉ dưỡng sinh thái

sống gần gũi với thiên nhiên, giúp con người có ứng xử tích cực và thân thiện với môi trường chính là tiêu chí hàng đầu của nhân sinh quan Anh Sơn với môi trường và cộng đồng

Trạm rửa xe thông minh

cùng các công nghệ mang tính đột phá nhằm nâng cao năng suất lao động và sử dụng các sản phẩm tẩy rửa thân thiện với môi trường là đích đến chung của các sản phẩm và dịch vụ của Anh Sơn