Hội chợ triển lãm

Hội chợ triển lãm

Tư vấn, thiết kế và thực hiện các chương trình tài trợ, hội thảo, triển lãm thương mại và xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, các chương trình du lịch văn hóa, lễ hội truyền thống và tiếp thị địa phương...

Hội chợ thương mại

theo các chuyên đề được tổ chức thường niên phục vụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Hội chợ kết hợp sự kiện

được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện chính trị văn hóa hay các ngày lễ lớn của dân tộc