Hội chợ thương mại

Previous Next

Tổ chức hội chợ thương mại

Anh Sơn là công ty tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, có đội ngũ nhân sự, công nhân viên chức kinh nghiệm hoạt động trong ngành hội chợ triển lãm.

Hằng năm, Công ty Anh Sơn tổ chức nhiều cuộc hội chợ triển lãm đa ngành và chuyên ngành tại Việt nhằm thúc đẩy quá trình giao lưu kinh tế thương mại giữa các doanh nghiệp tại Việt Nam và các nước, thực hiện xúc tiến về thương mại và đầu tư, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước chuyển giao công nghệ, hợp tác kinh tế và giới thệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Nhiều hội chợ Triển Lãm của Công Ty Anh Sơn tổ chức thực hiện đã được các Nhà Lãnh Đạo, các Bộ, Ngành UBND TP. Hà Nội và các tỉnh đánh giá rất cao, đông đảo các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước tín nhiệm.