Lĩnh vực hoạt động

Thi công các loại hình pano, biển, bảng quảng cáo; tư vấn quảng cáo và dịch vụ quảng cáo thương mại; tư vấn và tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông quảng cáo, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng; các chương trình tài trợ, hội thảo, triển lãm trong và ngoài nước; dịch vụ trang trí, khánh tiết phục vụ các chương trình khởi công, khai trương, khánh thành, động thổ...

Quảng cáo thương mại

trên các phương tiện thông tin truyền thống như biển quảng cáo tấm lớn, dải phân cách, pano, áp phích...

Tổ chức sự kiện

thiết kế khánh tiết, các sự kiện động thổ, khởi công, khai trương, các lễ hội văn hóa, mít tinh, diễu hành...

Hội chợ triển lãm

xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước, các hội chợ quảng bá du lịch, văn hóa và tiếp thị địa phương...

Dịch vụ khác

và các hệ thống ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường sống như các trạm rửa xe thông minh...

Liên hệ Quảng cáo