Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc

Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc

le tuyen duong 1
le tuyen duong 2
le tuyen duong 4