Lễ hội 100 năm thành lập và 60 năm  tái lập tỉnh Lai châu

Lễ hội 100 năm thành lập và 60 năm tái lập tỉnh Lai châu