Sự kiện

Lễ hội " Chợ tình Khâu Vai" 2017

Chợ tình Khâu Vai còn gọi là chợ Phong lưu có lịch sử từ gần 100 năm nay. Theo một số tài liệu, chợ có từ những năm 1919. Chợ nằm ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam và chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.

8bf487a8739d470b0d7ae53242885028

                                                                                                               Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" 2017 

Năm nay, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức b từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 4 (tức từ 25 đến 27 tháng 3 âm lịch) với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Chợ tình Khâu Vai” tại “Mê cung đá” xã Khâu Vai (Mèo Vạc).

1 155433

                                                                                                                        Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" 2017 

1 510136

                                                                                                                            Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai" 2017 

2 768385

Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Hà Giang nhằm bảo tồn, gìn giữa và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Hà Giang, bên cạnh đó lễ hội cũng tái hiện những bản sắc văn hóa của các dân tộc tại công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, từ đó góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, tình yêu đôi lứa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp.