Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

Tư vấn, thiết kế và tổ chức các sự kiện, quan hệ công chúng; các chương trình tài trợ, hội thảo, triển lãm trong và ngoài nước; dịch vụ trang trí, khánh tiết phục vụ các chương trình khởi công, khai trương, khánh thành, động thổ...

Tổ chức sự kiện

Xây dựng và tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế và thương mại lớn phục vụ các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp

Thiết kế sân khấu

dàn dựng phông nền, hậu cảnh lớn cho các sự kiện văn hóa, chính trị và kinh tế lớn của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp

Cho thuê thiết bị

trang phục và đạo cụ cho các sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại phục vụ các đối tác và bạn hàng trong ngành