Phướn, Banner, Banron

Previous Next

Thiết kế phướn, banner, banron

Chương trình hưởng ứng các sự kiện chính trị, văn hóa và du lịch: Chào xuân 2011; Kỷ niệm thành lập ĐCSVN 3/2/2010; Chào mừng lễ hội 1000 năm Thăng Long; Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Cả nước hướng tới ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5; Chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5....