Quảng cáo thương mại

Tư vấn, thiết kế, thi công và tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo thương mại, truyền thông phi lợi nhuận trên các phương tiện truyền thông truyền thống phục vụ các sự kiện thương mại và văn hóa lớn.

Biển quảng cáo tấm lớn

Tư vấn, thiết kế, thi công và thực hiện các hạng mục biển bảng quảng cáo tấm lớn phục vụ thương mại và các chương trình truyền thông phi lợi nhuận

Quảng cáo dải phân cách

Tư vấn, thiết kế, thi công biển quảng cáo trên dải phân cách và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên dải phân các ở những tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Biển hộp quảng cáo

Tư vấn, thiết kế và sản xuất các loại biển quảng cáo trên các chất liệu LED, biển hộp, pano nhỏ, hộp đèn neon sign và thực hiện các chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu

Phướn, Banner quảng cáo

Tư vấn thiết kế, sản xuất, in ấn các loại phướn, banner, banroll quảng cáo và thực hiện dịch vụ phục vụ các chương trình quảng cáo và tuyên truyền cho các sự kiện lớn